top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

אבק המאבק


אהובות

חשנו היום הקלה

ב ע ו מ ס  החום

שהותירה אחריה א ו ב ך

׳אבק דרכים׳

שהבליט את ׳קוצר׳ הראות שלנו

בימים הסוערים שלפנינו

רצופי ה מ א ב ק.


׳מאובקים׳ מחלקיקי ע פ ר

ש׳התנתקו׳ ממקורם

ואין בהם ממש

לשאת תכלית מיוחדת

ומשמעות מאירה


מופלאה האמירה בזוהר

ש א ב ק  אינו מצע מצמיח

בשונה מה ע פ ר

שכל שבבריאה ׳צומח׳ ממנו

ובבו היום ׳ישוב׳ אליו .


והיום שלנו במבט ה ח ו צ ה

הרגיש  א ב י ך

נטול בהירות

רסיסי ׳העפר׳ האפירו

כל ניסיון ׳ל ק ל ו ט ׳ -

׳אז מה ב א מ ת

קורה פה ׳


מה מהות ה מ א ב ק

הממושך ש מ ו ת י ר

תימרות א ב ק

על ׳מדפי׳ חדרי

לבבנו


אובך מלא ב א ב ק

שמילא את ימנו

׳נשלח׳  להאיר בנו

הדעת הפנימית -

שחלקיקי  ׳חומריות׳

הנישאים  ב ר ו ח

ונותרים בין שמיים וארץ

הם ה׳מסתירים ׳ מאיתנו

את ה ש ו ר ש הרוחני

של כל מ א ב ק בחיינו

בפנימיות ומחוצה לנו.


וקרני א ו ר בוהקות

יש בן ׳להזהיר׳ את

המוני החלקיקים הזעירים

שצפים באויר חיינו

בין שמים וארץ

מנותקים מ ה ש ו ר ש

מסווים ומסתירים

ה מ ק ו ר .


במילים של יום יום

זוכרת תמיד

ש א ו ב ך הוא תמיד

אי  ב ה י ר ו ת זמנית

שיכולה להחוות

כ מ כ ב י ד ה


ורק ר ו ח

יכולה ׳להסיע׳ אותו

ו ל ה צ ל י ל את

הראות להתבוננות

מפוקחת על

מציאות חיי .


כך שבכל ׳מערבולת׳ בחיינו

בה חלקיקי  ח ו מ ר

מתנתקים ׳מאדמתם׳

המצמיחה


זוכרת להרפות מה מ א ב ק

שרק מעלה עוד ועוד ׳אבק׳


ובעוז מכוונת  קריאה פנימית

ל ר ו ח  בנשימה עמוקה

ש ת א ו ו ר ר  ותנקה

שדה הראיה

ותיטע מחדש הבטחון

והאמונה שהכל ממעל ממש .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תקראנה בבוקר שלכן


*

גילוי הפלא ש ב א ו ב ך -

ענני אבק בטבע

נושאים מינרלים חיוניים

ומנחיתים אותם על הקרקע

במרחק הרב ממקורם

כמעין סיוע אווירי

שמאפשר את המשך קיומם

של החיים

שללא אספקת המינרלים הקבועה

אפשר להניח שהיו נכחדים


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page