top of page

מה העונה שלך? מבית מדרש אשה 

נפתחה האפשרות להזמנת סדרת מה העונה שלך? המכוננת לישובים, מועצות, עיריות - לפרטים : 054-3251608 

מה העונה שלך - הזמנה לישובים - מאורך.jpg

מה העונה שלך? סדרת מפגשים מכוננת

הדעת בסדרת מה העונה שלך? 

התגלתה בטיולי השחר שלי בשדות

ובכרם המופלאה בין הגפנים  שזוכה לפקוד מידי יום

בהתמדה זה מספר שנים . 

לפרטם ולהזמנת סדרת המפגשים - 054-3251608

מה העונה שלך - הקלטה - מאורך.jpg
bottom of page