top of page

פרויקט תשפ"ב 

אִי מָּ ה וּ ת מבית מדרש אשה 

מפגש עם אמהות של מתנשאות (רווקות בשפת העולם) . סדרת מפגשים לשיח ומלאכה פנימית בשפת מדרש אשה

השנה זומנו לי מפגשים רבים 

של אחת על אחת בכרם עם מתנשאות מופלאות

דרכן למדתי על בהירות מהות הקשרים שלהן 

אם אמהותיהן . 

 

שמעתי בין המילים 

בקשה לשפת שיח 

שתאפשר לאחד מהויות ועוצמות

של אם ובת ובת ואם  

אל מול ההמתנה הממתנת

שסומנה להן 

בדרך לבניין עדי עד 

של הבת עם הזיווג לשורש נשמתה 

והאם בזכות המבורכת ללוות את ביתה

אל מפתן בית חייה . 

שפת מדרש אשה ,שפת בעלות הפה 

יש בה פתח לתבונה מתבוננת 

בעיניים פנימיות לא ציבוריות 

על המקור, המקוריות,המהות

והשורש . 

אמא יודעת .

ואת הדעת המדייקת הזו 

יש להאיר בתוך כלי של שיח 

נשי פנימי 

שפותח , מאיר 

מניע לתנועה . מעל החרדות והמחשכים . 

בבירור , מתוך ניסיון 

לנו האמהות יש 

יכולת 'לפעול' מבעד ומעבר 

למהלכים הרגילים בצינורות המקובלים 

יש לנו  האמהות רשת תת קרקעית 

של עוצמות מקושרות בשפת רחם אל רחם 

עם בנותינו 

ומסוגלות סגולית רבה

להניע קשרי על איתן ועבורן

בדרך לכיוונון האיש המדויק לשורש נשמתן 

אליהן . הוא שם מחכה לקריאתן . 


 

אי מהות - גדול.jpg

        את

אשת שפת מדרש אשה מוזמנת לזמן את אמך למפגש 

ואת אמא למתנשאת מוזמנת ליצור קשר 

אני סימנתי השנה שהמפגשים עם אמהות של מתנשאות ירקמו בין אם באחת על אחת ובין אם במפגשים וירטואליים או כאן בבית מדרש אשה .

ונעורר תנועה מרגשת של חופות עוד השנה  

bottom of page